Hiruka

Tôi là kẻ lang thang trên chính mảnh đất của mình để tìm kiếm một cái gì đó mà chính bản thân cũng không thể biết được đó là cái gì.
Recent Tweets @truongduy
Posts I Like

Danang in a raining afternoon (Taken with Instagram at Cafe 8)

  1. hiruka posted this