Hiruka

Tôi là kẻ lang thang trên chính mảnh đất của mình để tìm kiếm một cái gì đó mà chính bản thân cũng không thể biết được đó là cái gì.
Recent Tweets @truongduy
Posts I Like
Posts tagged "firework"

Extremely Light - By Me at DIFC 2012 (Danang International Firework Competition 2012

Firework at new year eve - By me