Hiruka

Tôi là kẻ lang thang trên chính mảnh đất của mình để tìm kiếm một cái gì đó mà chính bản thân cũng không thể biết được đó là cái gì.
Recent Tweets @truongduy
Posts I Like
Posts tagged "people"

On the street - by Me @ Sai Gon

Sisters - by me @ Pham Van Dong beach

Stay focus - by Me @ Pham Van Dong Beach